Mededeling omtrent relaties van Donald Scheeffer

Met grote ontsteltenis moeten wij u helaas mededelen dat dhr. D. (Donald) Scheeffer plotseling is overleden. Tijdens zijn geliefde fietshobby is een hartstilstand hem noodlottig geworden.

Donald was zeer gewaardeerd om zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht . Hij laat een grote leegte achter en wij zullen hem erg missen. Uw belangen waren bij hem in uitstekende handen en wij zullen er alles aan doen om dit zo voort te zetten.  

De wereld draait door en wij willen u in de toekomst zo goed mogelijk van dienst zijn met ons huidige team.

U kunt ons in voorkomende gevallen uiteraard telefonisch benaderen en voor vragen inzake uw verzekeringen kunt u contact opnemen met onze binnendienst:

Nieuwe verzekeringszaken kunt u telefonisch of per mail melden via het algemene e-mailadres binnendienst@scheeffer.nl.

Inzake al uw vragen over uw verzekeringen:

Dhr. Thijs Kroeze, e-mailadres :  t.kroeze@scheeffer.nl

Dhr. Gerben Potman, e-mailadres : g.potman@scheeffer.nl

Inzake vragen over bestaande- en nieuwe schademeldingen :

Dhr. Rik Dokter, e-mailadres : r.dokter@scheeffer.nl

Namens alle collega's van Assurantiekantoor van 1887 H.M. Scheeffer,

Bezoekadres: Singel 19, 7411 HV Deventer
Telefoonnummer: 0570-612353
E-mailadres: info@scheeffer.nl 

Verzekeringen

verzekeringen1

Verreweg de meeste Nederlandse ondernemingen maken gebruik van een assurantiekantoor voor het sluiten van verzekeringen. Gevraagd naar de reden van die keuze noemen ondernemers meestal de vakkennis, de betrokkenheid en de persoonlijke aandacht van hun adviseur.

Voor u als ondernemer zijn verzekeringen noodzakelijk. Bepaalde risico’s kunt u niet zelf dragen: één aansprakelijkheidsclaim of brandschade kan het einde van uw onderneming betekenen. Het is wel de kunst om een goede balans te vinden, zodat u ook niet onder zware premiedruk bezwijkt.

Juist daarvoor kunt u een beroep doen op een onafhankelijk verzekeringsspecialist. Wij geven u een gericht en deskundig advies over zinvolle verzekeringsvormen en stellen de verzekering samen die past bij uw onderneming en bij u.

Daarbij zijn wij er niet alleen om verzekeringen af te sluiten. Wij fungeren graag als klankbord, als gesprekspartner met verstand van financiële zaken én als collega-ondernemer. Neem contact met ons op voor een zakelijk en verhelderend gesprek.

Tips

Check uw verzekeringen regelmatig
Laat uw verzekeringen periodiek door ons checken. Wij bekijken of de dekkingen nog actueel zijn of er geen overlap is of onbedoelde hiaten. En we geven u een vrijblijvend advies over mogelijke verbeteringen.

Dek ook indirecte schade af
Voor ondernemers is onderbreking van de bedrijfsvoering een groot financieel risico. Als door brand, diefstal of een ongeval de productie of dienstverlening noodgedwongen stilligt, kan dat vergaande consequenties hebben.

U mist directe omzet, maar ook omzet op termijn, omdat klanten misschien een andere leverancier (moeten) zoeken. En intussen lopen de grootste kosten gewoon door. Uit onderzoek blijkt dat bij schade de kosten van het stilliggen van de productie en het weer opstarten vaak groter zijn dan die van de oorspronkelijke schade.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële nasleep van een schade of ongeval.