Mededeling omtrent relaties van Donald Scheeffer

Met grote ontsteltenis moeten wij u helaas mededelen dat dhr. D. (Donald) Scheeffer plotseling is overleden. Tijdens zijn geliefde fietshobby is een hartstilstand hem noodlottig geworden.

Donald was zeer gewaardeerd om zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht . Hij laat een grote leegte achter en wij zullen hem erg missen. Uw belangen waren bij hem in uitstekende handen en wij zullen er alles aan doen om dit zo voort te zetten.  

De wereld draait door en wij willen u in de toekomst zo goed mogelijk van dienst zijn met ons huidige team.

U kunt ons in voorkomende gevallen uiteraard telefonisch benaderen en voor vragen inzake uw verzekeringen kunt u contact opnemen met onze binnendienst:

Nieuwe verzekeringszaken kunt u telefonisch of per mail melden via het algemene e-mailadres binnendienst@scheeffer.nl.

Inzake al uw vragen over uw verzekeringen:

Dhr. Thijs Kroeze, e-mailadres :  t.kroeze@scheeffer.nl

Dhr. Gerben Potman, e-mailadres : g.potman@scheeffer.nl

Inzake vragen over bestaande- en nieuwe schademeldingen :

Dhr. Rik Dokter, e-mailadres : r.dokter@scheeffer.nl

Namens alle collega's van Assurantiekantoor van 1887 H.M. Scheeffer,

Bezoekadres: Singel 19, 7411 HV Deventer
Telefoonnummer: 0570-612353
E-mailadres: info@scheeffer.nl 

Risico analyse

analyse1 klein

Risicobeheersing start met een gedegen risicoanalyse. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met die risico’s.

Een risicoanalyse kan vele aspecten van uw onderneming omvatten. Uw huisvesting, rechtsvorm, personeelsbestand, marktomstandigheden, productieproces enzovoort.

Een complex geheel dat een doordachte risicoaanpak vergt. Met aandacht voor preventie waar mogelijk en daarbij een combinatie van verzekeringsoplossingen en eigen risico-opvang.

Als specialist in bedrijfszekerheid hebben wij ruime ervaring in risicobeheersing. We kunnen u uitstekend ondersteunen bij het analyseren van de risico’s en geven u graag een gericht, deskundig en onafhankelijk advies. Neem voor een afspraak even contact met ons op.

Tips

Maak regelmatig een risicoanalyse
Risicobeheer is een dynamisch proces. In de loop van de tijd kunnen er risicofactoren bijkomen of veranderen. Laat daarom regelmatig opnieuw een risicoanalyse maken zodat uw verzekeringsportefeuille afgestemd blijft op de actuele situatie.

Goed risicobeleid loont
Verzekeraars zien net als u het nut in van een goed risicobeleid. In veel gevallen krijgt u korting op de premie als u aantoonbaar een deskundige risicoanalyse heeft laten opstellen.