Onze dienstverlening

geldzaken1 klein

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening, waarin u als klant centraal staat en de wijze waarop onze beloning is geregeld.

U kunt hier de betreffende documenten downloaden en bekijken.

Algemenevoorwaardenfinanciëledienstverlening: Algemene voorwaarden
Financieel complexe producten : Algemeen dienstverleningsdocument
Onze klachtenprocedure : Klachtenprocedure

Dienstverleningsdocument Pensioen
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken